School Work

Linux

H3/Servers

Tehtävät: http://terokarvinen.com/2018/aikataulu-%E2%80%93-palvelinten-hallinta-ict4tn022-4-ti-5-ke-5-loppukevat-2018-5p

Työympäristö:

HP Compaq 6735s ja Xubuntu 16.04. LTS,

Digital Ocean -palvelun ylläpitämä virtuaalipalvelin: 1 GB Memory / 25 GB Disk / AMS3 – Ubuntu 16.04.3 x64

b) Tiedosto muotista: tee yksinkertainen SLS-tilatiedosto, joka laittaa muuttujan tiedostoon. Käytä jinjan kontekstimuuttujaa (template: jinja, context: …).

sudo mkdir -p /srv/salt/several/
sudoedit /srv/salt/several/copyfiles.sls

sudoedit /srv/salt/several/esim.txt"
 
sudo salt '*' state.apply several/copyfiles

Advertisements
Linux

H2/Servers

Tehtävät: http://terokarvinen.com/2018/aikataulu-%E2%80%93-palvelinten-hallinta-ict4tn022-4-ti-5-ke-5-loppukevat-2018-5p

Työympäristö:

HP Compaq 6735s ja Xubuntu 16.04. LTS,

Digital Ocean -palvelun ylläpitämä virtuaalipalvelin: 1 GB Memory / 25 GB Disk / AMS3 – Ubuntu 16.04.3 x64

——Päivitys 14.04.2018 ——–

b) Laita käyttäjien kotisivut toimimaan Apachella.

Tein /srv/salt kansion ja sinne lisäsin tilan apache.sls, sekä tein apache-kansion, johon lisäsin index.html. Sitten kokeilin tilani toimintaa orjalleni

"sudo salt '*' state.apply apache2"

 

Kaikki muutokset meni läpi

c) Laita PHP toimimaan käyttäjien kotisivuilla. (Huomaa, että PHP toimii oletuksena kaikkialla muualla kuin käyttäjien public_html-kotisivuilla.)

Asensin ensin php-paketin masterille ja muokkasin php7.0.conf tiedostoa masterilla ja kopion sen /srv/salt/apache2 – kansioon. Sen jälkeen loin php.sls – tilan koneellani. Tila onnistui ja kokeilin sitä orjalla.

sudo salt '*' state.apply php

d) Rakenna tila (state), joka tekee Apachelle uuden nimipohjaisen virtuaalipalvelimen (name based virtual hosting). Voit simuloida nimipalvelun toimintaa hosts-tiedoston avulla.

Laitoin masterin/palvelimen /etc/hosts – tiedostoon

127.0.0.1 http://www.test.com

Kopioin tiedoston /srv/salt/apache2 – kansioon ja tein uuden tilan /srv/salt/ – kansioon “namebase.sls”

e) Tee tila, joka laittaa esimerkkikotisivun uusille käyttäjille. Voit laittaa esimerkkikotisivu /etc/skel/:iin, niin se tulee automaattisesti ‘adduser tero’ komennolla käyttäjiä luodessa.

Tein Masterin /srv/salt/apache2 – kansioon esimerkkikotisivun

Tein tilan, joka luo jokaiselle uudelle käyttäjälle public_html-kansion ja index.html-kotisivun, jonka olin aikasemmin sinne luonut.

Tila meni onnistuneesti läpi

—–Päivitys——–

Luulin aloittaneeni oikein, tekemällä masterille eli ulkoiselle palvelimelleni /srv/salt/apache – kansion ja sinne lisäsin tilan “apache.sls”, mutta kokeiltuani monta kertaa mitään ei tapahtunut ja sain erroria. Tehtävää oli vaikea jatkaa, jos tässä kohtaan ei onnistunut, joten täydennän tehtävää myöhemmin, kun saan selvitettyä missä kohtaan mokasin.

No matching sls found for ‘state’ in env ‘base’ = oli tulos, jonka sain kun yritin state.apply-komentoa.

Täydennän tehtävää saatuani tietoa virheestäni.

 

Lähde: Tero Karvinen/ Palvelinten Hallinta, How to do salt states

Linux

Servers / H1

Työympäristö:

HP Compaq 6735s ja Xubuntu 16.04. LTS,

Digital Ocean -palvelun ylläpitämä virtuaalipalvelin: 1 GB Memory / 25 GB Disk / AMS3 – Ubuntu 16.04.3 x64

Kokeilin Salt Master ja Slave pull-arkkitehtuuria yhdellä koneella, koska halusin kokeilla linux-ympäristössä (en vielä halunnut kokeilla windows ja mac-koneillani). Asensin salt-masterin ja salt-minionin samalla koneella. Masterin karhu-virtuaalipalvelimelleni  ja minionin paikalliseen.

sudo apt-get -y install salt-minion
sudo apt-get -y install salt-master

Määritin orjalle tiedon kuka hänen herransa on

sudoedit /etc/salt/minion

Uudelleen käynnistin orjan

Sudo systemctl restart salt-minion.service

Sallin avaimet masterin puolella

sudo salt-key -A

Kokeilin yhteyksiä komenolla

sudo salt '*' cmd.run 'whoami'

Tehtävässä d) etsin Laineen sivulta esimerkkiä salt-tilasta, jolla asennetaan pakettia. Valitsin muutamista paketeista workstation.sls-tilan.

Ensin piti luoda kansio /srv/salt, jotta tilat toimivat. Lisäsin sinne paketit.sls -tilan

Sudo mkdir /srv/salt
sudoedit paketit.sls

Tilan suoritin orjalle

29855336_10213261639352978_782006471_n

Keräsin vielä tällä komennolla laite tiedot

sudo salt '*' grains.items

Lähteet:

Tero Karvisen Linux-palvelimet kurssi/ Haaga-Helia

https://github.com/joonaleppalahti/CCM/blob/master/salt/srv/salt/workstation.sls

 

 

 

Linux

Linux/ H6

Työympäristö: HP Compaq 6735s ja Xubuntu 16.04. LTS

Kokeilin kolmella eri kielellä “Hello World”

NODEJS

Latasin nodejs-paketin ja kirjoitin tiedostoon “Hello World”. Tulostin sen näkyviin terminaaliin.

sudo apt-get -y install nodejs
nano hello.js
nodejs hello.js

js

js2

BASH

Loin nano-komenolla tiedoston, johon kirjoitin “echo Hello World” ja bash-komennolla toin sen esiin.

nano world
bash world

bash

PYTHON3

Olin aikaisemmin ladannut python3-paketin, joten loin nano-komennolla helloworld.py tiedoston ja tulostin sen näkyviin.

python.png

python2.png

 

 

Linux

Linux/ H5

Työympäristö: HP Compaq 6735s ja Xubuntu 16.04. LTS

Loin yhteyden edellisessä tehtävässä mainittuun virtuaalipalvelimelle @zakiyajoval.me. Linux/ H4 -tehtävä. Tein silloin reijän SSH-yhteydelle. Yritin siirtää tiedostoja, mutta epäonnistuin, joten siirryn tehtävään d).

d) Automatisoin kirjautumisen @bear julkisen avaimen avulla komennolla:

cd .ssh
ssh-keygen
ssh-copy-id zaki@bear

 

sshautomatic.pngJa sitten onnistuin kirjautumaan palvelimelle.

i) Asensin sysstat-paketin ja tarkastelin sieltä saatavia tietoja sar-komellolla

sudo apt-get install sysstat

sysstat1Muutin sysstatin tiedostoa, jotta sar-komento olisi mahdollinen. Muutin “false” kohdan “true” ja reboottasin sysstatin.

sudo nano /etc/default/sysstat

sysstatenable.png

sudo systemctl start sysstat

sar-komenolla ja iostat-komennolla sain tiedot järjestelmän suorituskyvystä

sysstat3

CPU: prosessorin ytimien määrä

Lähde: Tero Karvisen Linux-palvelimet kurssi, http://sebastien.godard.pagesperso-orange.fr/man_sar.html.